Проекти и Технологии

Фарм Сервиз България ЕООД е специализирана в доставката, монтажа и сервизирането на технологично оборудване за животновъдни ферми. 

Работим с едни от най-добрите специалисти в изготвянето на технологични проекти за ферми и мандри. 

В зависимост от конкретния случай предлагаме различни технологични решения, така че да имате най-висока дългогодишна възвращаемост на Вашите инвестиции.


Няколко съвета при избор на технология за кравеферма:
Преди да започнете проектиране и избор на оборудване е важно да изберете типа легла за кравите. 
От това зависи и последващият избор на торопочистване и торосъхранение. Вариантите, които стоят пред Вас са: различни видове гумени легла, сепарирана тор, несменяема постеля и дори пясък. На тази основа ще трябва да потърсите и подходящ скрепер, помпи и торище. 
Друг много важен момент е избора на брой редове легла. Ширината и дължината на леглото трябва да е съобразена с породата, която ще гледате. Не забравяйте, че комфорта на кравата, като легло, торова пътека, наличие на достатъчно чиста вода, светлина и чист въздух за гаранция за добър млеконадой и здрави животни. Фокусът винаги трябва да бъде в създаването на подходящ комфорт за Вашите крави. 
Те ще Ви се отблагодарят.

Тук може да видите част от последните ни проекти и технологични решения:
 

Нова кравеферма за 200 животни

 • Искаме да Ви представиме технологично решение и част от включеното оборудване в нова кравеферма за 200 животни.

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                                  

  Нова кравеферма за 200 животни

  Представяме Ви пълно технологично решение за ферма за 100 дойни крави и приплодите им.

   

  На ограничен терен са разположени два обора. Единият е за 100 дойни крави, доилна зала, зала за хладилният танк, стаи за гледачите и ветеринарният доктор. Вторият обор е за подрастващите животни, които са разделени по възрастови групи. Във фермата има силажни ями, торище, складови помещения, офис сграда и въобще всичко необходимо за една съвременна високотехнологична ефективна кравеферма.

  За животните е осигурен перфектен комфорт, за да се гарантира максималният млеконадой.

   

  Оборът за дойните крави е двуредов, глава-срещу глава с централна хранителна пътека.

  Доенето е с доилна зала BouMatic, рибена кост 2х5 с автоматично сваляне на доилните апаратите и пълна автоматика.

  Чорапчетата са вентилирани за бързо и качествено издояване. 

  Доилната зала е оборудвана и с програма за управление на стадото. Има информация не само за издоеното мляко, скоростта на доене, но и за проводимостта и наличието на кръв в млякото. 

  Системата следи кои крави са разгонени посредством крачни педометри. 

  С цел улеснение на персонала има и селекционна врата. 

  Пред доилната зала има чакалня. 

  Софтуера е на български език и изключително лесно се работи с него. Той предоставя нагледно пълна информация за животното, групата и стадото. С него може да проверите каква печалба ви носи всяка крава, колко пари давате за ветеринарни препарати, както и предоставя много друга практична информация необходима на ветеринаря, управителя или собственика.

   

  Благодарение на системата на BouMatic фермера получава и дистанционно съдействие 24 часа 7 дни в седмицата.

   

  Млякото се съхранява в хладилен танк на френската марка Serap. Той е 6000 л, с електронно мерене. 

  Има защита от грешки на доячите. Например от случайно източване на млякото, от миене когато има мляко в него и други. С цел икономия на енергия има система оползотворяваща топлината на хладилния танк. Така получената топла вода се използва за миене на доилната зала и хладилният танк.

   

  Торопочистването е напълно автоматизирано със скрепери марка BouMatic. Скрепера автоматично натяга или отпуска веригата. Програмира се, така че да работи в най-удобното време. Има защита за кравите и звукова сигнализация при пуск. Торта се събира в напречен канал и оттам чрез мощни помпи се изпраща за съхранение в бетонното торище. Това е най-ефективният и евтин начин за торосъхранение. 

   

  Поради ограниченото място решението за хранене е посредством система за автоматично хранене на финландската марката Pellon. Тя е една от водещите фирми в света за оборудване за автоматично хранене на крави, овце и кози. Системата позволява хранене по групи, тихо и чисто е, тъй като трактор не влиза в обора. Кравите могат да се хранят ефективно и с прясна храна по няколко пъти на ден. Хранителната алея тук е само два метра широка.

   

  За да има добра вентилация покрива е двоен, има завеси и от двете страни, както и инвенторни вентилатори с различни скорости.

  Нова кравеферма с Доилна Зала 2х8 тип Рибена Кост

 • Искаме да Ви представиме технологично решение и част от включеното оборудване в нова кравеферма.

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                                  

  Нова кравеферма с доилна зала 2х8 и три обора

  На мястото на старата кравеферма вече има модерни обори и пълна автоматизация на доенето и торопочистването.

  В обора за дойни крави е и Доилната зала на марка BouMatic, тип рибена кост 2х8 с автоматично сваляне на доилните апаратите. Чорапчетата са вентилирани за бързо и качествено издояване. 

  Доилната зала е оборудвана с програма за управление на стадото. Има информация не само за издоеното мляко, скоростта на доене, но и за проводимостта и наличието на кръв в млякото. Системата следи кои крави са разгонени посредством крачни педометри. 

  Софтуера е на български език и изключително лесно се работи с него. Той предоставя пълна информация за животното, групата и стадото. С него може да проверите каква печалба ви носи всяка крава, колко пари давате за ветеринарни препарати, както и предоставя много друга практична информация за ветеринаря, управителя и собственика.

   

  Благодарение на системата на BouMatic фермера получава и дистанционно 24 часа 7 дни в седмицата съдействие.

   

  Млякото се съхранява в хладилен танк на френската марка Serap с електронно мерене. Има защита от грешки на доячите като случайно източване на млякото, миене когато има мляко в него и много други.

   

  Торопочистването е напълно автоматизирано със скрепери марка BouMatic. Програмира се, така че да работи в най-удобното време, като има и защита за кравите. Торта се събира в напречен канал. 

   

  Вторият обор е отреден за родилното, има отделение за предродилни и следродилни грижи.

   

  В третият обор са подрастващите разделени по възрастови групи.

  Преустройство на обор от кравеферма за 500 животни

 • Искаме да Ви представиме технологично решение за нов обор на мястото на стар.

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                              

  Преустройство на обор от кравеферма за 500 животни

  Представяме Ви един амбициозен проект, как от стар обор с ограничена ширина може да се постигне модерен обор за 106 крави, отговарящ на всички съвременни изисквания за комфорт на кравите, удобство за гледачите и не на последно място водещ до увеличаване на млеконадоя.

  През времето през което обора е функциониращ доказа че комфорта е едно от най-важните неща за увеличаване на млеконадоя. Тук нямаше подмяна на стадото, така че резултатите са на база единствено и само на подобрена технология.

   

  Ето какво включва новият обор:

   

  Ще започнем с леглата. В старият обор кравите бяха на бетонна повърхност, а сега са на едни от най-добрите гумени легла на пазара на френската марка BioretAgri. Те са 6 см, четирислойни, като накрая имат и наклон към торовата пътека за по-лесно оттичане на торта и урината. Ширината на леглото е 120 см.

   

  Кравите са разделени на две хранителни групи. Хранят се по два пъти на ден с тенденция да се мине на трикратно хранене.

  Поради ограничената ширина на обора се избра варианта на хранене с автоматична хранителна лента на финландската марка Pellon, лидер в този вид технология.

   

  Има две торови пътеки, които се почистват автоматизирано със скрепер марка BouMatic. Скрепера автоматично натяга или отпуска веригата. Програмира се, така че да работи в най-удобното време, има защита за кравите и звукова сигнализация при пуск. Торта се събира в напречен канал на края на обора.

   

  Обора има достатъчно четки и поилки съобразени с броя крави. През зимата поилките имат и подгряване. В допълнение още на проектно ниво предвидихме и централна подгряваща и циркулационна система, която обслужва по затворен кръг, както новият обор, така и старият. В старият се намират дойните крави от трета група.

   

  Както може да видите от снимките покрива е двускатен. Има и от двете страни електрически завеси за максимална проветривост. Завесите са оборудвани и с мрежа против птици.

   

  За да имаме и най-добрите резултати на млеконадой обора е оборудван с LED-лампи и нощно червено осветление.

   

  Като обобщение може да споделим, че до тук кравите се отблагодаряват на своя собственик, като доказват, че с повече светлина, с повече чист въздух, с комфортни и чисти легла или като цяло - с един модерен и функционален обор перфектните резултати са постижими.

  Преустройство на обор за 50 крави и преминаване към Доилна Зала 2х4

 • Един пример за модерно доене улесняващо работата във ферма с биологично пасищно отглеждане на кравите.

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                                  

  Преустройство на обор за 50 крави и преминаване към Доилна Зала 2х4

  Този проект е един пример как може да се улесни работата на собствениците на кравеферма, в която животните са повечето време на паша по полето.

   

  Доилната зала е с автоматично сваляне на апаратите. Така се премахва субективният фактор от недоиздояване или предояване. Или с по-прости думи казано - премахва се една от причините за мастити. Другият плюс е, че един дояч може да обслужва всичките осем места на доилната зала.

  Тя е 2х4 тип Рибена Кост марка BouMatic.

  Има датчик мерещ потока мляко. При определена величина се активира автоматичното сваляне на апарата. Тя се избира от фермера и зависи от характеристиките на породата крави и особеностите на самото стадо.

   

  От доилната зала млякото се изпраща по тръбен път за бързо охлаждане и съхранение в хладилен танк. Той е на френската марка Serap.

   

  Самият фермер има и затворен цикъл на производство. Произвежда от млякото на пасищните крави едно от най-хубавите сирена и прекрасен кашкавал  :)

  Реновиране на обор К 100

 • Този проект включва мерки за увеличаване на млеконадоя чрез осигуряване на допълнителен комфорт и здраве за кравите.

  Това се постигна чрез монтиране на гумени легла, скреперна инсталация и циркулационно-подгревателна система за водата в поилките. 

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                                  

  Реновиране на обор К 100

  Това е обор тип К-100 със своите възможности и ограничения. Кравите вече лежат комфортно върху гумените легла, а за торопочистването се грижи автоматичен скрепер марка Strangko. Той е настроен автоматично в кои часове да чисти. Има и защита за кравите. За зимата има функция против замръзване.

   

  Ако имате обор К-100 или подобен и имате нужда от помощ при модернизацията му, ние сме на Ваше разположение с различни решения и оборудване - интегриране на доилна зала и хладилен блок, преминаване към свободно боксово отглеждане, оптимизация на процеса на хранене и много други решения.

  Нов обор за 90 дойни крави към съществуваща кравеферма

 • Този проект включва изграждане на изцяло нов обор и административна част към него.

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                                  

  Нов обор за 90 дойни крави към съществуваща кравеферма

  Представяме Ви пълно технологично решение на обор за 90 дойни крави, родилни боксове, доилна зала, хладилно помещение и административна част.

  За животните е осигурен перфектен комфорт, за да се гарантира максималният млеконадой.

   

  Доенето е с доилна зала BouMatic, рибена кост 2х4 с автоматично сваляне на доилните апаратите.

  Електронните апарати показват на дисплея не само номер на крава и количество мляко, но и температура на млякото и кривата на доене.

  Това са изключително важни параметри показващи здравето на кравата и дали добрите практики за доене се спазват от доячите. Може да видите и снимка с тази информация тук.

   

  Софтуера на BouMatic позволява и анализ на работата на доячите, дали животните са стресирани, дали се спазва правилната рутина на доене. Има информация не само за издоеното мляко, скоростта на доене, но и за проводимостта и наличието на кръв в млякото. Софтуера предоставя пълна информация за животното, групата и стадото. С него може да проверите каква печалба ви носи всяка крава, колко пари давате за ветеринарни препарати, колко ви струва изхранването им и т.н. Също така предоставя и много друга практична информация на ветеринаря, управителя и собственика.

  Благодарение на системата на BouMatic фермера получава и дистанционно 24 часа 7 дни в седмицата съдействие.

  Системата следи кои крави са разгонени посредством крачни педометри.

   

  За бързо и качествено издояване чорапчетата са вентилирани. Освен това практиката доказа, че това е един от способите за намаляване на маститите във вашата ферма.

   

  Млякото се съхранява в хладилен танк на френската марка Serap. Той е с електронно мерене. Има защита от грешки на доячите като случайно източване на млякото, миене когато има мляко в него и много други.

   

  Оборът е триредов с една хранителна пътека. Кравите са отделени в две различни групи посредством врати. Има определена зона за чакалня преди доилната зала. Леглата са едни от най-добрите на пазара. Те са на френската марка BioretAgri - 6 см, четирислойни, като накрая имат и наклон към торовата пътека за по-лесно оттичане на торта и урината.

  Торопочистването е напълно автоматизирано със скрепери на BouMatic. Програмира се, така че да работи в най-удобното време, като има и защита за кравите. Торта се събира в напречен канал и оттам чрез мощна помпа се изпраща за съхранение в бетонното торище. Това е най-ефективният и евтин начин за торосъхранение. 

   

  За да има добра вентилация покрива е двоен. Има завеса от южната страна. От северната има отваряеми прозорци.

  Ето и снимки от фермата откъдето може да видите и част от останалото оборудване като четки, иглута, поилки и др.

  Мандра към кравеферма

 • Много фермери в България имат желанието да постигнат независимост и по-добра печалба, като комбинират животновъдна ферма с млекопреработвателно предприятия. 

  Именно такъв интегриран проект искаме да ви представим накратко.

   

  За повече информация моля натиснете на долният ред бутона +                                                  

  Мандра към кравеферма

  Много фермери в България имат желанието да постигнат независимост и по-добра печалба, като комбинират животновъдна ферма с млекопреработвателно предприятия. Именно такъв интегриран проект искаме да ви представим накратко.

   

  С цел максимална ефективност инвеститора изгради на територията на фермата и сграда специално отредена за мандрата. Тя е достатъчно голяма и функционална.

  Млякото в мандрата идва от хладилният танк на фермата по млекопровод, който е свързан към централната измиваща система на мандрата.

  В мандрата млякото се пастьоризира и по тръбен път се изпраща към отделните помещения за производство – сирене, кашкавал, моцарела, извара, топено сирене, мариновано сирене и разбира се кисело мляко. Има модерна пълначна машина за киселото мляко, която може да пълни в различни разфасовки. Освен това може да добавя в киселото мляко и плодчета, като малинки, капинки и други.

   

  Фермера работи върху изграждането на собствената марка за своята продукция. Плановете са амбициозни – постигане на независимост и най-вече да има качествени продукти, които да се предложат на пазара и да бъдат лесно разпознаваеми.

   

  През цялото време на този непрекъснат процес екипа на Фарм Сервиз България е до инвеститора, като се стараем да бъдем от максимална полза. Както винаги сме споделяли важно за успеха е избора на оборудване и технология, но също така и правилното планиране на всички бъдещи процеси в производството и преработката на мляко.

   

  Очаквайте още информация за развитието на този комбиниран проект.

  За повече информация можете да се свържете с нас.

   

  На Ваше разположение сме да Ви посетим на място и обсъдим Вашите планове и проекти.

   

  GSM: 0889 217 944

  имейл: farm.service@abv.bg